Percepcja statusu społecznego wybranych profesji oraz osobiste preferencje zawodowe studentów pedagogiki resocjalizacyjnej

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Pstrąg, Dorota
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule zaprezentowano wyniki badań empirycznych przeprowadzonych na grupie studentów pedagogiki resocjalizacyjnej. Dotyczą one statusu społecznego wybranych zawodów, które potencjalne wykonywać mogą w przyszłości absolwenci resocjalizacji, oraz ich preferencji zawodowych.
The article presents the results of empirical research carried out on a group of students of pedagogy of social. They relate to the social status of selected professions, that the potential to perform can in the future graduates of the rehabilitation and their preferences.
Opis
Słowa kluczowe
status społeczny zawodu , prestiż zawodu , preferencje zawodowe , stereotypy płci , social status of the profession , the prestige of the profession , professional preferences , gender stereotypes
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 3(25)/2018, s. 126–132