Possibilities and methods of using distance learning applications in school practice

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2023-12
Autorzy
Pawłowska, Andżelika
Tuczyński, Krystian
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
The article presents the possibilities and methods of using applications supporting distance learning. The issues focus on the main others in addition to ICT in the field of didactics of early childhood and preschool education. Part one is a market overview of the children’s ICT development market. Based on parts of the study, solutions were developed which, in the opinion of experts (taking into account age and developmental possibilities), can mostly be used in the first educational age. The last of the main parts of the article, conclusions and recommendations for teachers in the field of comprehensive use of ICT in the educational process.
W artykule przedstawione zostały możliwości i metody wykorzystania aplikacji wspomagających kształcenie na odległość. Zagadnienia koncentrują się na głównych zastosowaniach technologii informacyjno-komunikacyjnej w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Część pierwsza to ogólny przegląd rynku rozwoju TIK dla dzieci. Na podstawie fragmentów badań opracowano rozwiązania, które zdaniem autorów (biorąc pod uwagę wiek i możliwości rozwojowe) mogą być w większości stosowane w pierwszym wieku edukacyjnym. Ostatnia z głównych części artykułu przedstawia wnioski i rekomendacje dla nauczycieli w zakresie wielostronnego wykorzystania TIK w procesie edukacyjnym.
Opis
Słowa kluczowe
ICT , e-learning , education , school , remote education , edukacja , szkoła , edukacja zdalna
Cytowanie
Kultura-Przemiany-Edukacja T. 12-13 (2023), s. 189-198