Stosowanie narzędzi biznesu odpowiedzialnego społecznie w dążeniu do rozwoju społeczno-ekonomicznego

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2011
Autorzy
Bargieł, Dorota
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule zaprezentowano narzędzia stosowane przez przedsiębiorstwa działające zgodnie z zasadami biznesu odpowiedzialnego społecznie. Pokazano, w jaki sposób poprzez prowadzenie działań prospołecznych i dbanie o relacje z pracownikami oraz kooperantami podmioty gospodarcze przyczyniają się do rozwoju zarówno ekonomicznego, jak i społecznego.
In article there are presented tools used by companies that operate in accordance with the Corporate Social Responsibility rules. There is shown, how through conducting prosocial actions and maintaining good relations with workers and stockholders, enterprises contribute to economical and social development.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 20 (2011), s. 70–77