Analiza możliwości doskonalenia kompetencji muzycznych studentów kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na wybranych uczelniach wyższych w Polsce

dc.contributor.authorKowalska, Monika
dc.contributor.authorTęczyńska-Kęska, Małgorzata
dc.date.accessioned2023-04-28T19:27:01Z
dc.date.available2023-04-28T19:27:01Z
dc.date.issued2022-12
dc.description.abstractW artykule dokonano przeglądu proponowanych przez wybrane uczelnie wyższe przedmiotów o profilu muzycznym na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Przeprowadzono charakterystykę wybranych kursów o profilu muzycznym z uwzględnieniem liczby godzin przeznaczonych na ich realizację, omówione zostały również cele i treści programowe zawarte w kartach kursów. Zwrócono uwagę na komponenty kwalifikacji pedagogicznych niezbędne w prowadzeniu zajęć umuzykalniających – nauczyciel bowiem jest kluczem do właściwego funkcjonowania systemu edukacyjnego i to od jego kompetencji, motywacji i cech osobowościowych zależy przyszłość wychowanków. W zakończeniu przedstawiono wnioski z przeprowadzonej analizy.pol
dc.description.abstractThe article reviews the subjects of music in the field of pre-school and early school education proposed by selected universities. The characteristics of selected courses with a music profile were carried out, taking into account the number of hours devoted to their implementation, and the objectives and curriculum content included in the course cards were also discussed. Attention is paid to the components of pedagogical qualifications necessary in conducting music education classes – the teacher is the key to the proper functioning of the educational system and the future of the pupils depends on their competences, motivation and personality. Conclusions from the conducted analysis are presented in the end.eng
dc.identifier.citationKultura-Przemiany-Edukacja T. 11 (2022), s. 187-200
dc.identifier.doi10.15584/kpe.2022.11.10
dc.identifier.eissn2544-1205
dc.identifier.isbn978-83-8277-076-6
dc.identifier.issn2300-9888
dc.identifier.urihttps://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/8988
dc.language.isopol
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectedukacja muzyczna
dc.subjectkompetencje muzyczne nauczycieli
dc.subjectumuzykalnienie w przedszkolu i klasach I–III
dc.subjectaktywności muzyczne
dc.subjectpedagogika
dc.subjectmusic education
dc.subjectteacher
dc.subjectmusical competences
dc.subjectmusical education in kindergarten and grades 1–3
dc.subjectmusical activities
dc.subjectpedagogy
dc.titleAnaliza możliwości doskonalenia kompetencji muzycznych studentów kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na wybranych uczelniach wyższych w Polsce
dc.title.alternativeAnalysis of the possibilities of improving musical competences of pre-school and early school pedagogy students at selected universities in Poland
dc.typearticle
Pliki
Oryginalny pakiet
Aktualnie wyświetlane 1 - 1 z 1
Ładowanie...
Obrazek miniatury
Nazwa:
10.Kowalska_Teczynska-Keska.pdf
Rozmiar:
344.71 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Opis:
Pakiet licencji
Aktualnie wyświetlane 1 - 1 z 1
Ładowanie...
Obrazek miniatury
Nazwa:
license.txt
Rozmiar:
1.28 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Opis: