Konfrontacja strony i świadka w postępowaniu cywilnym

dc.contributor.authorSkibińska, Magdalena
dc.date.accessioned2019-12-23T10:23:34Z
dc.date.available2019-12-23T10:23:34Z
dc.date.issued2019
dc.description.abstractPrzedmiotem opracowania jest kwestia dopuszczalności konfrontacji świadka i strony w postępowaniu cywilnym. W artykule podkreślono, że przeprowadzenie takich konfrontacji jest możliwe na podstawie przepisów art. 304 zd. 2 w zw. z art. 272 k.p.c. Wskazano także, na jakich zasadach powinny być one przeprowadzane. Przesłankami uprawniającymi do przeprowadzenia takiej konfrontacji są uprzednie odebranie zeznań od świadka i strony oraz ich wzajemna (całkowita lub częściowa) sprzeczność. Ponadto zaznaczono także fakultatywny charakter tej instytucji, a także omówiono jej zalety oraz sposób oceny zeznania skonfrontowanego świadka oraz strony postępowania.pl_PL.UTF-8
dc.description.abstractThe main focus of this paper is the admissibility of confrontation between a witness and a party in civil proceedings. The article points out that such confrontations are possible according to Article 304 sentence 2 in conjunction with Article 272 of the Polish Code of Civil Procedure and indicates the principles according to which they must be held. Premises entitling to carry out such a confrontation are: prior taking of testimony from both a witness and a party and their mutual (full or partial) contradiction. Furthermore, the optional character of this institution was also emphasized and both its advantages and the method of assessing the testimony of the confronted witness and the party were discussed.pl_PL.UTF-8
dc.identifier.citationZeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, t. 24/2019, s. 126–144pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi10.15584/znurprawo.2019.24.9
dc.identifier.issn1643-0484
dc.identifier.issn1730-3508
dc.identifier.urihttp://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/5105
dc.language.isopolpl_PL.UTF-8
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiegopl_PL.UTF-8
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectkonfrontacjapl_PL.UTF-8
dc.subjectodpowiednie stosowanie przepisówpl_PL.UTF-8
dc.subjectsprzeczność zeznań strony i świadkapl_PL.UTF-8
dc.subjectzasada swobodnej oceny dowodówpl_PL.UTF-8
dc.subjectzasada prawdypl_PL.UTF-8
dc.subjectprzesłuchanie stronypl_PL.UTF-8
dc.subjectfakultatywny charakterpl_PL.UTF-8
dc.subjectconfrontationpl_PL.UTF-8
dc.subjectapplication of the provisions mutatis mutandispl_PL.UTF-8
dc.subjectcontradictory testimonies of a witness and a partypl_PL.UTF-8
dc.subjectdiscretionary assessment of evidencespl_PL.UTF-8
dc.subjectprinciple of truthpl_PL.UTF-8
dc.subjectexamination of a partypl_PL.UTF-8
dc.subjectoptional charakerpl_PL.UTF-8
dc.titleKonfrontacja strony i świadka w postępowaniu cywilnympl_PL.UTF-8
dc.typearticlepl_PL.UTF-8
Pliki
Oryginalny pakiet
Aktualnie wyświetlane 1 - 1 z 1
Ładowanie...
Obrazek miniatury
Nazwa:
9 skibińska-konfrontacja.pdf
Rozmiar:
376.23 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Opis:
Pakiet licencji
Aktualnie wyświetlane 1 - 1 z 1
Ładowanie...
Obrazek miniatury
Nazwa:
license.txt
Rozmiar:
1.22 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Opis: