(P)o Galicji: „Jeszcze więcej problemów!” Konferencja z okazji sześćdziesiątych piątych urodzin Profesora Aloisa Woldana, Austriackie Forum Kultury w Warszawie, 5–6 czerwca 2019

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2020
Autorzy
Baran-Szołtys, Magdalena
Sosnowska, Danuta
Wierzejska, Jagoda
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Opis
Organizatorzy: Uniwersytet Warszawski (Wydział Polonistyki, Zakład Literatury XX i XXI wieku oraz Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej), Uniwersytet Wiedeński i Austriackie Forum Kultury.
Słowa kluczowe
Cytowanie
Galicja. Studia i materiały nr 6/2020, s. 645–649