Edukacja dla bezpieczeństwa jako ogniwo w systemie bezpieczeństwa

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2017
Autorzy
Lorek, Marlena
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W niniejszym artykule chciałabym zwrócić uwagę na rolę edukacji dla bezpieczeństwa, która wprzęga w system ogniw bezpieczeństwa poszczególnych obywateli, zwiększając ich świadomość w zakresie mechanizmów rządzących systemem bezpieczeństwa i włączając ich w świadome działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ich środowisku lokalnym, regionalnym.
In this article, I would like to draw your attention to the role of security education, which taps into the security system of individual citizens, increasing their awareness of the mechanisms governing the security system, and harnessing them in conscious efforts to improve security in their local and regional environment.
Opis
Słowa kluczowe
bezpieczeństwo , edukacja dla bezpieczeństwa , społeczność lokalna , edukacja , safety , education for safety , local community , education
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 4(22)/2017, s. 284–288