Firma i znak towarowy – istota oznaczeń przedsiębiorstwa oraz roszczenia w przypadku ich naruszenia

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2022-12
Autorzy
Meszka, Justyna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Business signs stand out from the competition in business transactions. Thanks to them, a given activity is individualized and may be associated with a specific good or service. Along with the economic and technological development, illegal use of labels and unjustified promotion of goods with the trademark of another entrepreneur are becoming an increasing challenge. The article deals with the most important issues concerning business signs, and an indication of legal solutions in Polish legislation in the event of infringement of rights. The aim of the study is to show their essence and importance in current economic activities.
Oznaczenia przedsiębiorcy stanowią wyróżnik na tle konkurencji w obrocie gospodarczym. Dzięki nim dana działalność podlega indywidualizacji i może być powiązana z konkretnym towarem bądź usługą. Wraz z rozwojem gospodarczym, ekonomicznym i technologicznym, coraz większym wyzwaniem staje się nielegalne korzystanie oznaczeń oraz nieuzasadnione promowanie towarów przy użyciu znaku rozpoznawczego innego przedsiębiorcy. Przedmiot artykułu stanowi poruszenie najważniejszych kwestii dotyczących oznaczeń przedsiębiorców, zwłaszcza firmy i znaku towarowego oraz wskazanie rozwiązań prawnym w polskim ustawodawstwie w przypadku naruszeń praw. Celem artykułu jest ukazanie ich istoty i znaczenia w obecnym obrocie gospodarczym.
Opis
Słowa kluczowe
company name , trademark , business sign , unfair competition , nazwa firmy , znak towarowy , znak handlowy , nieuczciwa konkurencja
Cytowanie
Ius et Administratio nr 1 (46) 2022, s. 44–55