Relacje z matką i ojcem a poczucie sensu życia u adolescentów pochodzących z rodzin rozbitych

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2019
Autorzy
Marmola, Małgorzata
Wańczyk-Welc, Anna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Przedmiotem artykułu jest zależność pomiędzy relacjami z matką i ojcem a poczuciem sensu życia u adolescentów pochodzących z rodzin rozbitych. Przeprowadzone badania w grupie 146 adolescentów z rodzin rozbitych za pomocą Kwestionariusz Relacji Rodzinnych Plopy i Połomskiego oraz Kwestionariusza Postaw Życiowych Klamuta dowiodły istnienia dość silnej zależności pomiędzy relacjami z matką a poczuciem sensu życia u dorastających dzieci. Relacje z ojcem nie wykazały tak silnych zależności.
The subcject of the article is the relationship between relations with mother and father and the sense of meaning of life tin adolescents from broken families. The study was conducted in group of 146 adolescents from broken families, using the Plopa and Połomski Family Relations Questionnaire and the Klamut Life Postures Questionnaire, proved the existence of a fairly strong relationship between relations with mother and the sense of meaning of life in adolescent children. Relationships with their fathers have not shown such strong dependencies.
Opis
Słowa kluczowe
rodzina , relacje w rodzinie , poczucie sensu życia , rodzina rozbita , family , relations in family , the sense of meaning of life , broken family
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr specjalny 1(2019), s. 60–67