Ocena tkankowego stężenia wybranych leków biologicznych za pomocą magnetycznego rezonansu jądrowego u chorych z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego.

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2022-03-18
Autorzy
Bar, Piotr
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Uniwersytet Rzeszowski
Abstrakt
Wrzodziejące zapalenie jelita grubego jest chorobą chroniczną, której diagnoza nie jest łatwa lub wręcz wydaje się niemożliwa we wczesnym stadium. Dlatego podejmowanie prób zastosowania leczenia biologicznego wymaga rozwoju diagnostyki do monitorowania stadium choroby. W pracy badano i analizowano materiał tkankowy wrzodziejącego zapalenia jelita grubego od chorych i poddano go badaniu magnetycznemu rezonansowi jądrowemu in vitro. Wykorzystując różne czasy relaksacji w tkance zdrowej i chorej można określić stężenia badanych leków biologicznych w surowicy krwi oraz w pobranych wycinkach z jelita grubego. Praca dotyczy oceny stężeń leku biologicznego za pomocą MRI. Pomiary tkanek in vitro pozwolą na podjęcie próby odpowiedzi, dlaczego u części chorych odpowiedź na leczenie jest dobra, a u innych nieskuteczna. Pacjentów zakwalifikowano do leczenia biologicznego oraz prowadzenia dalszego badania, celem bliższego poznania różnic w mechanizmach immunologicznych zachodzących u pacjentów. W pracy omówiono rolę i zakres działania leków biologicznych. Dokonano przeglądu wskazań klinicznych dotyczących leczenia WZJG. Wskazano nowoczesne wykorzystanie rezonansu jądrowego polegające na obrazowaniu przyjelitowym i pomiar parametrów relaksacji.
The research study examines ulcerative colitis tissue material from patients by nuclear magnetic resonance imaging in vitro. By measuring different relaxation times in healthy and diseased tissues, it is possible to determine the concentration of biomarkers tested in blood serum and in colon specimens collected. The work concerns the assessment of biological drug concentrations using MRI. In vitro tissue measurements will allow to attempt to answer the question why it is that in some patients the response to treatment is good and in others it is ineffective. Patients qualified for treatment can be selected more accurately and further research can be conducted to understand differences in patient immune mechanisms.
Opis
Promotor: dr hab. n. med. David Aebisher, prof. UR - 159 s.
Słowa kluczowe
Obrazowanie rezonansem magnetycznym , Czasy relaksacji , Wrzodziejące zapalenie jelita grubego , Magnetic resonance imaging , Relaxation times , Ulcerative colitis
Cytowanie