Indywidualny system wartości jako czynnik kształtujący style kierowania dyrektorów szkół

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2017
Autorzy
Różański, Andrzej
Lech, Grzegorz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Artykuł podejmuje problematykę związku systemu wartości osób zarządzających szkołami oraz stylów kierowania. Na podstawie przeglądu literatury oraz dostępnych raportów zaprojektowano badania pilotażowe. Wstępne wnioski chociaż nie mają charakteru przesądzającego, to potwierdzają wcześniej omówione rezultaty uzyskane w badaniach zrealizowanych w innych środowiskach kulturowych. Wyniki sugerują pewną zbieżność co do dominującego sytemu wartości i preferowanego stylu kierowania/przywództwa dyrektorów szkół.
The main aim of this article is to describe the potential correlation between the value system of school principals and their leadership styles. On the basis of wide veriaty of literature and available reports the pilot studies were created. Although the first results (obtained during pilot studies) are not definitive they correspond with the results of the research conducted in different environments. The results suggest the existence of the correlation between dominant value system and preferred style of leadership of particular principals.
Opis
Słowa kluczowe
dyrektor szkoły , style kierowania , system wartości , school principal , leadership styles , value system
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 2(20)/2017, s.180–186