Rozwijanie umiejętności matematycznych uczniów za pomocą programów multimedialnych

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Kawiak, Ewelina
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Artykuł poświęcony jest tematyce rozwijania umiejętności matematycznych uczniów klas I–III. Zostały w nim przedstawione wyniki badań własnych dotyczących stosowania przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej nowoczesnych technologii w codziennej pracy. Szczególny akcent położony został na wykorzystywanie przez nauczycieli multimedialnych programów oraz gier edukacyjnych, a także zasobów internetowych podczas zajęć matematycznych. Ponadto przedstawiono najważniejsze informacje dotyczące rozwijania umiejętności matematycznych młodszych uczniów oraz wspierania aktywności matematycznej uczniów pierwszego etapu edukacyjnego.
The article analyzes the development of mathematical skills among students of grades I–III. It presents the results of the authors’ own research related to the ways in which teachers of early school education apply modern technologies in their everyday work. Special emphasis is put upon the usage of multimedia software and educational games, as well as the Internet resources, by those teachers during mathematical classes. Furthermore, the text presents the most significant information concerning the development of mathematical skills among younger students as well as the support provided for the mathematical activity of students at the first educational stage.
Opis
Słowa kluczowe
aktywność matematyczna , umiejętności matematyczne , programy multimedialne , mathematical activity , mathematical skills , multimedia software
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 1(23)/2018, s. 154–159