Szkolne doradztwo zawodowe w świetle reformy systemu oświaty – analiza porównawcza wybranych regulacji prawnych

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Klementowska, Aneta
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule skoncentrowano się na rozwiązaniach prawnych dotyczących szkolnego doradztwa zawodowego w aspekcie wprowadzanej w roku szkolnym 2017/2018 reformy systemu oświaty (ze szczególnym uwzględnieniem szkoły podstawowej). W związku z tym, że od 1999., czyli od momentu utworzenia szkół gimnazjalnych, do czasu ich „wygaszania”, dokumenty prawne ulegały zmianom/modyfikacjo. Dokonano ich analizy porównawczej z aktualnie proponowanymi rozwiązaniami.
The article focuses on legal solutions regarding school career counselling in the aspect of the reform of the education system (special emphasis put on the primary school) being introduced in the school year 2017/2018. Due to the fact that since 1999, it is from the moment middle schools were established until they are being abolished, legal documents have been changed/modified, a comparative analysis is made of them with reference to the currently proposed solutions.
Opis
Słowa kluczowe
doradztwo zawodowe , szkolny doradca zawodowy , reforma systemu oświaty , career counselling , school career counsellor , reform of the education system
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 1(23)/2018, s. 169–175