Miejsce fundamentalnej normy moralności i norm moralnych jako reguł w dziedzinie gospodarczej

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2006-12
Autorzy
Mazurek, Franciszek Janusz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
MITEL
Abstrakt
Autor artykułu bierze pod uwagę miejsce centralnej normy moralnej i normy moralne w gospodarce. Pyta o wagę tych norm, a także wolności reguła konkurencji. Wszystkie rozważania są dokonywane w ramach społecznej nauki katolickiej.
Author of this article takes under consideration the place of central moral norm and moral norms in economy. He asks about importance of these norms as well as of the free competition rule. All considerations are made in the frame of social catolic science.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 8 (2006), s. 61-84