Pokolenie iGEN wkracza w świat dorosłych

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Kiedrowicz, Grzegorz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Pokolenie iGEN to przede wszystkim dzisiejsi uczniowie, ale również najmłodsi studenci. To najstarsi przedstawiciele tej generacji. Badaniu poddano studentów I roku Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu. Zakres badań dotyczył szeroko rozumianej jakości życia, samooceny i stosunku do otaczającej rzeczywistości.
The iGEN generation are primarily present-day students, but also the first years students. They are the oldest representatives of this generation. The first years students of the University of Technology and Humanities in Radom were subjected to the study. The scope of research concerned broadly understood quality of life, self-esteem and relation to the surrounding reality.
Opis
Słowa kluczowe
pokolenie iGEN , internet , smartfony , iGEN generation , Internet , smartphones
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 3(25)/2018, s. 218–223