Blog w kształceniu technicznym

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Ciesielka, Marta
Osmenda, Agata
Staśko, Renata
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule zaprezentowano wyniki badań zastosowania blogów w kształceniu technicznym. Przedstawiono analizę porównawczą blogów do zajęć technicznych, opinie nauczycieli blogujących oraz uczniów korzystających i niekorzystających z blogów.
The article presents the results of blogs’ application in technical education. Comparative analysis of blogs for technical education and opinions of blogging teachers as well as pupils using and not using blogs were presented.
Opis
Słowa kluczowe
blog , blogosfera , technologia informacyjna , edukacja techniczna , blogosphere , information technology , technical education
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 4(18)/2016, s. 158–163