Przetwarzanie informacji w środowisku jej nadmiarowości i przyśpieszenia technologicznego w świetle badań własnych

dc.contributor.authorBatorowska, Hanna
dc.date.accessioned2017-09-07T07:11:58Z
dc.date.available2017-09-07T07:11:58Z
dc.date.issued2017
dc.description.abstractW artykule odwołano się do wyników badań przeprowadzonych wśród studentów na temat postrzeganej przez nich własnej skuteczności w zakresie indywidualnego zarządzania informacją oraz przedstawiono ich rzeczywiste kompetencje w tym obszarze wynikające z oceny wystawionej respondentom na podstawie wykonanych zadań praktycznych będących egzemplifikacją działań, o które pytano w zestawie stwierdzeń typu: wiem, że potrafię umieszczonych w kwestionariuszu badań ankietowych. Analiza danych nie potwierdziła skuteczności studentów w zakresie tworzenia struktur wiedzy, kategoryzacji, indeksowania, klasyfikowania, uogólniania, syntezy, etykietowania itp. Uznano, że na ten stan wpływa w decydującym stopniu funkcjonowanie młodzieży w świecie, w którym dominuje fragmentaryzacja, szybkość, natychmiastowość, powierzchowność, kult nowości, płynność, wielozadaniowość. Zaobserwowane deficyty w zakresie sprawnego zarządzania informacją wynikają m.in. z braku umiejętności radzenia sobie z problemami nadmiarowości informacji i z konsekwencjami przyśpieszenia technologicznego.pl_PL.UTF-8
dc.description.abstractThe article presents results of a study conducted among students, investigating their perceived self-efficacy in personal information and knowledge management, with a special focus on the methods of stored information resources processing. The respondents’ self-efficacy reports, obtained by means of a questionnaire, were compared with their evaluation by the researcher. The basis for the evaluation was a set of practical tasks, illustrating the activities listed in the survey questionnaire in the section I know I can… Analysis of the results confirmed good self-evaluation only in selected areas of activity, e.g. in set division, information selection and information search. Students’ efficacy was not confirmed in the areas of: forming knowledge structures, giving titles to main set subdivisions, and giving correct titles to multiple-element subsets.pl_PL.UTF-8
dc.identifier.citationEdukacja – Technika – Informatyka nr 1(19)/2017, s. 177–191pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi10.15584/eti.2017.1.25
dc.identifier.eissn2450-9221
dc.identifier.issn2080-9069
dc.identifier.urihttp://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2962
dc.language.isopolpl_PL.UTF-8
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiegopl_PL.UTF-8
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectindywidualne zarządzanie informacjąpl_PL.UTF-8
dc.subjectpoczucie własnej skutecznościpl_PL.UTF-8
dc.subjectkompetencje informacyjnepl_PL.UTF-8
dc.subjectkultura informacyjnapl_PL.UTF-8
dc.subjectzachowania informacyjnepl_PL.UTF-8
dc.subjectprzetwarzanie informacjipl_PL.UTF-8
dc.subjectstrukturyzacja wiedzypl_PL.UTF-8
dc.subjectpersonal knowledge and information managementpl_PL.UTF-8
dc.subjectsense of self-efficacypl_PL.UTF-8
dc.subjectinformation literacypl_PL.UTF-8
dc.subjectinformation culturepl_PL.UTF-8
dc.subjectinformation behaviourspl_PL.UTF-8
dc.subjectknowledge structurationpl_PL.UTF-8
dc.subjectempirical researchpl_PL.UTF-8
dc.titlePrzetwarzanie informacji w środowisku jej nadmiarowości i przyśpieszenia technologicznego w świetle badań własnychpl_PL.UTF-8
dc.title.alternativeProcessing of Information in the Environment of Its Redundancy and Technological Acceleration in the Light of Own Researchpl_PL.UTF-8
dc.typearticlepl_PL.UTF-8
Pliki
Oryginalny pakiet
Aktualnie wyświetlane 1 - 1 z 1
Ładowanie...
Obrazek miniatury
Nazwa:
25 batorowska-przetwarzanie informacji.pdf
Rozmiar:
566.41 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Opis:
Pakiet licencji
Aktualnie wyświetlane 1 - 1 z 1
Ładowanie...
Obrazek miniatury
Nazwa:
license.txt
Rozmiar:
1.22 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Opis: