Wykorzystanie metod matematycznych dla ilościowego opracowania rezultatów eksperymentów w badaniach pedagogicznych studentów

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2008-12
Autorzy
Kiselyova, Valentina
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest zwrócenie uwagi studentów pedagogiki, szczególnie kierunków pozamatematycznych i badaczy w dziedzinie pedagogiki na znaczenie metod parametrycznych dla oceny efektywności nowych metod edukacji i wychowania. Zaprezentowano szczegółowy opis podstawowych pojęć oraz podano przykłady technik statystycznej analizy danych empirycznych w badaniach pedagogicznych.
The article attempts to attract the attention of students, MAS and scientific supervisors to the necessity of using mathematical methods for evaluating the results of the experiment in their pedagogical investigations. It also shows possible ways of using it by those who are specialist in mathematics.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 13 (2008), s. 73-83