Kompetencje językowe przyszłych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej (na przykładzie prac dyplomowych)

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2017
Autorzy
Szumna, Dorota
Kalandyk, Mariusz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie poziomu językowych kompetencji studentów – przyszłych nauczycieli. Autorzy pokazują przykłady błędów, które pojawiają się w pracach dyplomowych studiujących. Zwracają uwagę na skutki ujawnionych usterek w komunikowaniu wyników prowadzonych badań oraz na efekty błędnych użyć określonych struktur językowych mających swe czysto komunikacyjne i kulturowe konsekwencje. Postulują zmiany w sposobie myślenia o roli nauki o kulturze języka w programach studiów pedagogicznych.
The purpose of the following study is to present the language competences of the students – those who are expected to be the future teachers. The authors indicate exemplary mistakes appearing in students thesis. The article focuses on the effects of the revealed faults appearing during the explanations of the researches as well as on the effects of linguistic structures misusing, what implicate communication and cultural consequences. The authors postulate to make a change in the way of thinking about the role of education within the scope of a linguistic culture in pedagogical studies programs.
Opis
Słowa kluczowe
kompetencje językowe nauczycieli , edukacja wczesnoszkolna , kształcenie nauczycieli , teachers` competencies , language competences , primary education
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 1(19)/2017, s. 92–100