“Poles of Attraction” – Kris Van Heuckelom’s Study of International Migration on Screen

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2020
Autorzy
Rokosz-Piejko, Elżbieta
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
The article is a review of Kris Van Heuckelom’s 2019 book titled “Polish Migrants in European Film 1918–2017”, which is – as the title suggests – a comprehensive study of the representation of Polish migrants in over 150 European film productions from the interwar period up to contemporary times. The author discusses those films made in Western European countries, in which immigrants from Poland appeared, both as protagonists and as background characters, placing them in a wider social and historical context. The chapters into which the book is divided correspond with the periods of political changes which had an impact on who emigrated from Poland and why. The films analysed, belonging to a wide variety of genres, illustrate the evolving image of Polish migrants and their roles in the societies in which they found themselves.
Artykuł jest recenzją monografii Krisa Van Heuckeloma poświęconej analizie obrazu polskich migrantów w kinie europejskim na przestrzeni stu lat – od 1918 do 2017 r. Autor omawia filmy, w których pojawili się w mniejszej lub większej roli imigranci z Polski, umieszczając je w szerszym kontekście społeczno-historycznym. Podział na poszczególne rozdziały jest powiązany z okresami, w których zmiany polityczne przekładały się zarówno na natężenie ruchów migracyjnych, jak i na profil imigrantów przybywających zza wschodniej granicy. Analizie poddano filmy, które powstały w krajach Europy Zachodniej, bardzo różnorodne gatunkowo, wykazując zmieniający się na przestrzeni omawianych stu lat obraz Polaków i ich roli w społeczeństwach, w których znaleźli się po opuszczeniu swojego kraju.
Opis
Słowa kluczowe
European cinema , Polish immigrants , migration , “close Otherness” , kino europejskie , polscy emigranci , migracja , „bliska inność”
Cytowanie
Tematy i Konteksty 10(15) 2020, s. 561–566