Odpowiedzialność w hierarchii wartości młodzieży z wadą słuchu

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2013-10
Autorzy
Zaborniak-Sobczak, Małgorzata
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
The New Educational Review
Abstrakt
Celem wychowania jest afirmacja osoby wychowanka, samorozwój w uznanym przez grupę i zinterioryzowanym systemie wartości. Prawidłowo ukształtowana hierarchia wartości, pełniąca funkcję regulacyjną i motywacyjną, sprzyja dojrzewaniu człowieka, nabywaniu autonomii a jednocześnie integracji z grupą społeczną. Integracja to wspólnota wartości, norm, dążeń i działań. Zadaniem pedagoga specjalnego staje się troska o to, by młodzież z niepełnosprawnością rozumiała i potrafiła ocenić własny system wartości, który w konsekwencji urzeczywistni się w codziennym postępowaniu. W artykule omówiono wyniki badań, podjętych celem ustalenia systemu wartości młodzieży z wadą słuchu. Określono, jakie miejsce w hierarchii wartości zajmuje odpowiedzialność, której istota polega na uporządkowaniu swobodnego postępowania.
Opis
Artykuł ukazał się w języku angielskim w czasopiśmie The New Educational Review. Cytując lub w jakikolwiek sposób odnosząc się do zamieszczonych treści proszę o powołanie się na dane bibliograficzne: Małgorzata Zaborniak-Sobczak, Responsibility in hierarchy of values of youth with hearing impairment, The New Educational Review 2013, Vol.33, No.3, s. 87 – 98
Słowa kluczowe
system wartości , młodzież z wadą słuchu , odpowiedzialność
Cytowanie