Prezentacje studenckie jako narzędzie rozwijania kompetencji zawodowych przyszłych pedagogów

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Bojanowicz, Justyna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Posiadanie kompetencji społecznych wyznacza skuteczność interpersonalną. Jednym z elementów tych kompetencji jest radzenie sobie w sytuacjach związanych z ekspozycją społeczną. Takie sytuacje, chociaż często stresujące, są w wielu zawodach niezbędne, bowiem związane są z koniecznością skutecznej prezentacji wiedzy. W zawodzie nauczyciela, pedagoga czy opiekuna prezentacja wiedzy to podstawowe zadanie zawodowe. W opracowaniu zaprezentowano wybrane fragmenty analizy opinii studentów pedagogiki na temat prezentacji studenckich. Studenci wskazali na potrzebę doskonalenia umiejętności wystąpień publicznych, udzielania przez wykładowcę szczegółowej informacji zwrotnej na temat wystąpienia oraz przede wszystkim na potrzebę precyzyjnego określenia wymagań i kryteriów oceny.
Having social competences determines interpersonal effectiveness. One of the elements of these competences is to deal with situations related to social exposure. Such situations, although often stressful, are necessary in many professions, because they are connected with the need to present knowledge effectively. For a teacher, pedagogue or tutor, the presentation of knowledge is a basic professional task. The study presents selected fragments of opinions’ analysis of pedagogy students on the topic of students’ presentations. Students highlighted the need to: improve the skills of public speaking, receiving detailed feedback about the presentation from the lecturer, and, above all, the need to precisely define the requirements and assessment criteria.
Opis
Słowa kluczowe
kompetencje społeczne , prezentacje studenckie , social competences , student presentations
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 4(26)/2018, s. 411–417