Odbornosť vyučovania techniky v základných školách na Slovensku

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Pavelka, Jozef
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Štúdia sumarizuje výsledky vybraných prieskumov, ktorých cieľom bolo analyzovať súčasný stav zabezpečenia odbornosti technického vzdelávania v základných školách na Slovensku. Poukazuje na možné príčiny tohto stavu a naznačuje riešenia pre budúce obdobie.
This study analyzes the results of a research on current state of professional expertise in technical education at elementary schools in Slovakia. This article points out possible reasons of current condition and suggests solutions for the future.
Opis
Słowa kluczowe
technické vzdelávanie , základná škola , odbornosť výučby , technical education , primary school , teaching expertise
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 4(26)/2018, s. 246–251