Spory filozoficzne o rozumienie współczesnej cywilizacji. W nawiązaniu do refleksji filozoficznej Andrzeja L. Zachariasza

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2015
Autorzy
Nierodka, Paweł
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Stowarzyszenie Filozofów Krajów Słowiańskich
Abstrakt
В статье автор анализирует концепцию философии культуры (т.е. культурософии) Анджея Л. Захариаша, которая является частью системы под названием анателизм. Он выделяет три вида отношений между цивилизацией и культурой. Концепция А.Л. Захариаша принадлежит третьему виду, согласно которому цивилизация является частью более широкой целостности – культуры. Понятия цивилизации и культуры автор анализирует в контексте глобализации, а она в свою очередь трактуется в контексте культурософии.
The author analyzes the Andrzej L. Zachariasz’s concept of the philosophy of culture, i.e. kulturozofia, which is the part of the philosophical system called anatelizm. The three kinds of relations between the civilization and the culture are distinguished. The concept of culture by A.L. Zachariasz belongs to the third one, which defines the civilization as a part of a bigger entity called culture. The notions of civilization and culture are analyzed in the context of globalization, which in its turn are seen in the context of ‘kulturozofia’.
Opis
Słowa kluczowe
глобализация , цивилизация , культурософия , философия культуры , анателизм , globalizacja , cywilizacja , kulturozofia , filozofia kultury , anatelizm , globalization , civilization , kulturozofia , philosophy of culture , anatelizm
Cytowanie
Andrzej L. Zachariasz, Σοφια T. 15 (2015), s. 237–259