Możliwość złożenia wniosku o ubezwłasnowolnienie samego siebie

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2022-12
Autorzy
Jeżak, Bartosz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest poruszenie wątku, dotyczącego możliwości złożenia wniosku o ubezwłasnowolnienie przez samego siebie. Obecnie przyjęta linia orzecznicza Sadu Najwyższego w sposób jasny wskazuje na możliwość złożenia takiego wniosku. W artykule poruszany zostaje wątek legalności złożenia takiego wniosku pod względem zdolności do czynności prawnej osoby chorej psychicznie/zaburzonej czy też cierpiącej na pewnego rodzaju upośledzenia umysłowe.
The purpose of the article is to raise the problem of the possibility of applying for incapacitation by oneself. Currently, the jurisprudence of the General Court clearly allows the application of such a conclusion. In the working article, there is a mechanism of legality of this application in terms of the legal capacity of a mentally ill/disordered person or suffering from some kind of mental retardation.
Opis
Słowa kluczowe
ubezwłasnowolnienie , osoba ubezwłasnowolniona , legalność , ubezwłasnowolnienie samego siebie , incapacitation , incapacitated person , legality , self-incapacitation
Cytowanie
Ius et Administratio nr 3 (48) 2022, s. 29-34