Топологическая модель философии Жиля Делёза в соотношении с исторической моделью

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Чейз, Анастасия
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Stowarzyszenie Filozofów Krajów Słowiańskich
Abstrakt
Artykuł przedstawia specyfikę topologicznego modelu filozofii oraz jego relację wobec tradycyjnego modelu historycznego, który opiera się na zasadzie jedności tego, co logiczne i tego, co historyczne. Odpowiednio do tej zasady filozofia spełnia się wyłącznie w historii filozofii. Autorka odpowiada jednocześnie na pytania: jak są ze sobą powiązane historia filozofii i geofilozofia?, jakie pojęcia ta ostatnia zakłada i jakie skutki to ma dla rozumienia procesu filozofowania i działalności historyka filozofii?
In the article the author demonstrates what topological model of philosophy is an in what relation it is to the traditional historical model, that leans against principle of historical and logical unity. According to this principle, philosophy is realized exceptionally in history of philosophy. In addition, the author answers the questions: how the history of philosophy and geophilosophy linked, what concepts do it enter and what consequences it has for understanding of the process of philosophizing and activity of the historians of philosophy.
Opis
Słowa kluczowe
топологическая модель философии , история философии , геофилософия , topologiczny model filozofii , historia filozofii , geofilozofia , topological model of philosophy , history of philosophy , geophilosophy
Cytowanie
Σοφια T. 18 (2018), s. 189–198