Kursy e-learningowe – pakiety edukacyjne tworzone przez studentów

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Kandzia, Joanna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Artykuł jest raportem z przeprowadzonych przez autorkę warsztatów pt. „Zastosowanie platformy e-learningowej do stworzenia zasobnika wiedzy dla potrzeb studentów Wydziału Nauk Pedagogicznych UKSW w Warszawie” realizowanych w ramach projektu „Nowoczesny pedagog”. Przedstawiono krótką charakterystykę kursu oraz analizę przyrostu wiedzy studentów w zakresie samodzielnego tworzenia kursu e-learningowego.
The article is a report from the workshop conducted by the author entitled: The use of an e-learning platform to create a reservoir of knowledge for the needs of Faculty of Pedagogical Sciences students at the UKSW in Warsaw, implemented under the project – Modern educator. Presented is short of the course and analysis of knowledge growthof students’ knowledge in the field of independent creation of an e-learning course.
Opis
Słowa kluczowe
e-learning , platforma Moodle , kompetencje w kształceniu online , Moodle platform , competences in online education
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 4(26)/2018, s. 199–204