Wizerunek kandydatów na urząd prezydenta miasta Rzeszowa na portalu społecznościowym Facebook a preferencje wyborcze elektoratu

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Boratyn, Dominik
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Wybory samorządowe w 2018 r. w Rzeszowie zakończyły się zwycięstwem Tadeusza Ferenca, który jako kandydat na prezydenta miasta uzyskał najlepszy wynik wyborczy i po raz piąty otrzymał klucze stolicy Podkarpacia. Ważną rolę w kampanii wyborczej odegrał Internet – media społecznościowe, w tym przede wszystkim portal Facebook. Wirtualna rzeczywistość stała się miejscem wzmożonej aktywności politycznej i rywalizacji o poparcie. Nowe media powoli, ale sukcesywnie i konsekwentnie zastępują media tradycyjne, wymuszając tym samym stosowanie nowych metod prowadzenia kampanii wyborczych przez osoby, które aspirują do tego, aby pełnić funkcje publiczne. W dobie nowoczesnych technologii wpływ sieci, a także właściwe wykorzystanie Internetu i mediów społecznościowych może zadecydować o sukcesie wyborczym, nie są one jednakże jego ostatecznym gwarantem. Współcześnie aktywność na portalach takich jak Facebook stanowi jedynie dodatek do kampanii tradycyjnej i tylko w połączeniu z nią może przynieść zamierzony efekt.
The 2018 local elections in Rzeszów ended with the victory of Tadeusz Ferenc, who as a city presidential candidate was elected the president of the capital of Podkarpacie for the fifth time. The Internet and social media, primarily Facebook, played an important role during the election campaign. Cyberspace has become a place of increased political activity and rivalry for the electorate's support. New media are slowly but consistently replacing traditional media and thus enforce the use of modern methods of conducting election campaigns on people who aspire to perform public duties. In the era of modern technology, the impact of the World Wide Web as well as the proper use of the Internet and social media might decide electoral success. However, it should be noted that it is not its ultimate guarantor. Nowadays, activity on social media such as Facebook is only an addition to the traditional campaign and only in connection with such a campaign can it bring the intended effect.
Opis
Słowa kluczowe
wizerunek , media społecznościowe , Facebook , wybory , Rzeszów , Image , Social media , Elections , Rzeszow
Cytowanie
UR Journal of Humanities and Social Sciences nr 4(9)/2018, s. 89–100