Audiowizualne systemy prezentacji w placówce oświatowej – metodyka projektowania

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Gauda, Konrad
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule poruszona jest problematyka projektowania audiowizualnych systemów prezentacji przeznaczonych przede wszystkim na potrzeby sal dydaktycznych, auli czy sal konferencyjnych. Przedstawiona jest istota adaptacji akustycznej pomieszczenia wraz z zasadami nagłaśniania oraz metodyka obliczeń związanych z doborem systemu projekcji obrazu.
The article discusses the design of audiovisual presentation systems intended primarily for use in classrooms, lecture halls and conference rooms. The essence of acoustic adaptation of a room is presented, along with the rules of sound amplification and calculation methodology related to the selection of an image projection system.
Opis
Słowa kluczowe
audiowizualny system prezentacji , multimedia , edukacja , sala dydaktyczna , audiovisual presentation system , education , classroom
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 4(26)/2018, s. 191–198