Umiejętność podejmowania decyzji przez uczniów, jako warunek ich efektywnego funkcjonowania

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Wilsz, Jolanta
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule omówiono rodzaje problemów do rozwiązania. Przedstawiono działalność decyzyjną opartą na strukturze systemu sterującego. Omówiono relacje zachodzące między podsystemami tego systemu: postulatorem, optymalizatorem i realizatorem. Uzasadniono konieczność zapoznania uczniów z problematyką dotyczącą podejmowania decyzji w ujęciu cybernetycznym.
In the article the kinds of problems to be solved were discussed. Decision making based on a structure of a steering system was presented. The relations occurring between subsystems of that system such as: postulator, optimizer and performer. The necessity of making pupils familiar with problems connected with the issue of decision making according to the cybernetic approach, was given grounds to.
Opis
Słowa kluczowe
decyzje , postulator , optymalizator , realizator , system sterujący , decisions , optimizer , performer , steering system
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 3(25)/2018, s. 172–177