Młodzież licealna o swoich umiejętnościach uczenia się (na przykładzie badań w szkołach rzeszowskich)

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Szumna, Dorota
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Artykuł prezentuje wyniki badań poświęconych uczeniu się młodzieży, przeprowadzonych przez autorkę wśród uczniów kończących liceum ogólnokształcące. Badania sondażowe pozwoliły zebrać informacje o nastawieniu i motywacji do uczenia się i nabywania wiedzy przez licealistów oraz poziomie ich umiejętności w tym zakresie.
The article presents the results of the research related to the young students, which has been conducted by the author among the students, during their last year in the secondary school. The survey research allowed to the author to receive the information about the attitudes and motivation for learning among the young students, as well as their opinions about their level of skills in this area.
Opis
Słowa kluczowe
młodzież licealna , umiejętność uczenia się , nastawienie i motywacja do uczenia się , high school students , student’s learning abilities , attitude and motivation for learning
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 1(23)/2018, s. 338–344