Średniowieczne podłoże kultury pogranicza

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2014
Autorzy
Timofiejew, Artur
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
The international conference “Rozmyślanie przemyskie [The Przemyśl Meditation] as Evidence of Medieval Literary and Religious Culture in View of Ages” (Przemyśl-Krasiczyn, 12th–14th of June, 2014) aimed at reconsidering medieval roots of West- and East-Slavonic culture-borderland. Participants of the conference represented research centres from Poland, Ukraine and Russia. Text of "Rozmyślanie przemyskie", genesis and transfiguration of apocryphal motifs of its narrative and influence of that literary and preaching work on Slavonic folklore were the three main objects of reflexion. The lecturers stressed two matters especially: textual multi-layer complexity of "Rozmyślanie przemyskie" and persistence of Christ’s childhood motifs in Slavonic oral folklore. The conference was organized by the State East-European College in Przemyśl, the University of Rzeszów, the Maria Skłodowska-Curie University in Lublin, and the Ivan Franko National University of Lviv (Ukraine).
Opis
Słowa kluczowe
"Rozmyślanie przemyskie" , średniowiecze , Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska , apokryf , "The Przemyśl Meditation" , the Middle Ages , the State East-European College , apocryph
Cytowanie
Timofiejew A.; Średniowieczne podłoże kultury pogranicza; "Tematy i Konteksty" 2014, nr 4 (9): Staropolskie i oświeceniowe piśmiennictwo religijne. Tematy - konwencje - tradycja; red. Nalepa M., Trościński G., s. 487-491.