Rozwój zrównoważony a ochrona przyrody

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2017
Autorzy
Falencka-Jabłońska, Małgorzata
Sobczyk, Wiktoria
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule opisano historię pojęcia zrównoważonego rozwoju oraz rangę konstytucyjną tej idei. Na przykładzie kopalnych nośników oraz alternatywnych źródeł energii elektrycznej przedstawiono światowy problem środowiskowy XXI w. Podkreślono rolę odtwarzania i wzbogacania zasobów przyrody oraz zachowania spuścizny przyrodniczej i kulturowej w realizacji zasad zrównoważonego rozwoju.
The article describes the history of the notion of sustainable development and the constitutional status of this idea. On the example of fossil fuels and alternative sources of energy, a global environmental problem of the twenty-first century were presented. The role of reproducing and beneficiation of natural resources and the role of preservation of natural and cultural heritage in the implementation of the principles of sustainable development were accentuated.
Opis
Publikacja zrealizowana w ramach pracy statutowej nr 11.11.100.482.
Słowa kluczowe
rozwój zrównoważony , ochrona przyrody , ochrona środowiska , sustainable development , nature conservation , environmental protection
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 1(19)/2017, s. 139–144