Pojęcie papieru wartościowego a tokeny cyfrowe

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2022-12
Autorzy
Weiszewska, Ewa
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Dematerialisation of trading in securities has become an inseparable element of technological development. A consequence of this phenomenon is dematerialisation of securities. Therefore, the question arises whether a digital token may be recognized as a security. The above issue requires an analysis of the concept of a security in the context of national and EU regulations. It must be emphasised that Polish Civil Code does not define a security. For this reason, many doubts concerning validity of the numerus clausus principle arose.
Postępujące zjawisko dematerializacji obrotu papierami wartościowymi stało się nieodłącznym elementem rozwoju technologicznego. Jego konsekwencją jest dematerializacja samych papierów wartościowych, która ma charakter uniwersalny. Ponadto, coraz częściej pojawia się pytanie: czy token cyfrowy jest papierem wartościowym? Powyższe pytanie stanowi asumpt do analizy pojęcia papieru wartościowego zarówno na tle regulacji krajowych, jak i unijnych. Podkreślenia wymaga, że w Kodeksie cywilnym nie została umieszczona definicja papieru wartościowego. W rezultacie, w doktrynie ukształtował się spór w zakresie istnienia zasady numerus clausus papierów wartościowych, co z punktu widzenia tokenów cyfrowych i możliwości ich zakwalifikowania jako papiery wartościowe ma bardzo istotne znaczenie.
Opis
Słowa kluczowe
security , digital token , dematerialisation , papier wartościowy , token cyfrowy , dematerializacja
Cytowanie
Ius et Administratio nr 2 (47) 2022, s. 51–61