Kompetencje wizualne w kształceniu informatycznym

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Stolińska, Anna
Andrzejewska, Magdalena
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Umiejętności percepcji, interpretacji i tworzenia materiałów wizualnych, wszechobecnych w zdominowanej cyfrowo rzeczywistości, stały się w ostatnich czasach przedmiotem zainteresowania wielu badaczy. W artykule omówiono wybrane aspekty związane z edukacją informatyczną i kompetencjami wizualnymi.
Skills of perception, interpretation and production of visual materials, ubiquitous in digitally-dominated reality, have become lately a point of interest of many researchers. The article discusses some aspects of visual competence which are related to computer science education.
Opis
Słowa kluczowe
kompetencje wizualne , edukacja informatyczna , graficzne materiały dydaktyczne , okulografia , visual competence , CS education , graphic teaching materials , eye-tracking
Cytowanie
Wojciech Walat, Edukacja – Technika – Informatyka nr 3(17)/2016, s. 157–162