Lifelong learning jako proces systematycznego podnoszenia kwalifikacji

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2019
Autorzy
Opiela, Joanna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Poniższy artykuł traktuje o kształceniu ustawicznym: jego znaczeniu, wartości i formach. Dzisiejsze wymogi rynku pracy sprawiają, że nawet osoby, które już dawno zakończyły swoją edukację, muszą ciągle rozszerzać swoje kwalifikacje. To daje im szansę na lepsze stanowisko pracy, a co za tym idzie – lepsze wynagrodzenie i – w perspektywie – lepszą jakość życia.
The following article deals with lifelong learning in its meaning, values and forms. Today’s labour market requirements mean that even people who have long since left education must constantly improve their qualifications. This gives them opportunity for a better job and, as a result, a better salary, and in the long term, a better quality of life.
Opis
Artykuł powstał pod kierunkiem dr Anny Pięty-Szawary z Zakładu Teorii Państwa, Prawa i Polityki Instytutu Nauk o Polityce Kolegium Nauk Społecznych Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Słowa kluczowe
kształcenie , kwalifikacje , lifelong learning , uniwersytet trzeciego wieku , education , qualifications , lifelong learning , Third Century Uniwersity
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 4(30)/2019, s. 324–330