Rada Szkolna Krajowa – geneza powstania i pierwszy rok działalności

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Rauch, Małgorzata
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Artykuł przedstawia genezę powołania 24 stycznia 1868 r. Rady Szkolnej Krajowej – nowego organu administracji szkolnej, któremu powierzono zadanie reformy oświaty w zaborze austriackim. Autor prezentuje także pierwszy rok działalności Rady, jej zmagania o zakres kompetencji i kształt przyszłego szkolnictwa budowanego na kanwie dążeń środowisk społecznych do niepodległości i odbudowywania polskości.
The article presents the genesis of the establishment of the National School Council on 24-th January 1868 – the new administrative authority which was entrusted with a task to lead educational reform during the Austrian partition. The author shows the first years of the Council’s activities, its struggles in the pursuit of creating a range of competences and forming the educational system based on social aspirations that were aimed at independence and rebuilding of Polishness.
Opis
Słowa kluczowe
Rada Szkolna Krajowa , kuratorium oświaty , nadzór oświatowy , the National School Council , the Office of Education , pedagogical supervision
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr specjalny 1(2018), s. 9–14