Democratic Legislative Process in the European Bicameral Parliamentary Systems

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2013
Autorzy
Frantsuz-Yakovets, Tatiana
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydział Prawa i Administracji UR
Abstrakt
The article examines bicameralism as a tendency of parliamentary development. It focuses on the quality of legislation and the stability of the legislative power, giving the importance of these issues for the state and society. Within this article the main factors of impacts of an upper chamber on the legislative process and the stability of government have been substantiated, on the examples of bicameral parliamentary democracies.
Artykuł dokonuje analizy bikameralizmu jako tendencji rozwoju parlamentaryzmu. Opracowanie skupia się na jakości ustawodawstwa i stabilności władzy ustawodawczej, uznając wagę tych zagadnień dla państwa i społeczeństwa. W ramach tego artykułu uzasadniono główne czynniki wpływania wyższej izby na proces legislacyjny i stabilność rządu na przykładzie dwuizbowych parlamentów państw demokratycznych.
Opis
Słowa kluczowe
bicameralism , bikameralizm , legislative power , legislative process , bicameral parliamentary system , democratic development , upper chamber , lower chamber , parliament of Ukraine , władza ustawodawcza , dwuizbowy system parlamentarny , demokratyczny rozwój , wyższa izba , niższa izba , parlament Ukrainy
Cytowanie