Motywy podjęcia studiów przez absolwentów szkół średnich w Polsce i Słowacji – w świetle badań porównawczych

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2017
Autorzy
Lib, Waldemar
Stebila, Ján
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule zostały przedstawione wyniki badań porównawczych dotyczących wybranych motywów podjęcia studiów przez absolwentów szkół średnich w Polsce i Słowacji na przykładzie Uniwersytetu Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy oraz Uniwersytetu Rzeszowskiego. W badaniach zostały wzięte pod uwagę różne aspekty, takie jak: zainteresowanie kierunkiem studiów, zainteresowania własne, jakości życia po ukończeniu studiów, otrzymanie dobrej pracy po studiach, przymus otoczenia oraz chęć zachowania młodości.
The aim of this research paper is to present results of selected motives given by secondary schools graduates who wished to pursuit further education at the University level on the example of the Matej Bela University in Banska Bystrica in Slovakia and the University of Rzeszów in Poland. Various aspects have been taken into considerations such as personal interests, interests in the field of study, the quality of life after graduation, being offered a good job after graduation, peer and environment pressure, and the will to ‘stay young’.
Opis
Słowa kluczowe
studia , motywy wyboru studiów , badania porównawcze , motives , studies , the motives for pursuing further education , comparative research
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 4(22)/2017, s. 56–64