Zarządzanie czasem a wymiary profesjonalizmu nauczyciela

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2019
Autorzy
Samujło, Bronisław Andrzej
Samujło, Małgorzata Agnieszka
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Dobre zarządzanie czasem jest szczególnie ważne w pracy szkoły. W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania czasu w kontekście profesjonalizmu nauczycieli oraz badania nad subiektywną percepcją zarządzania czasem w powiązaniu z efektywnością działań i kompetencjami zawodowymi potrzebnymi w zmieniającej się rzeczywistości.
Good time management is especially important at school work. The article presents the possibilities of using time in the context of teachers' professionalism and research on the subjective perception of time management in connection with the effectiveness of activities and professional competences needed in the changing reality.
Opis
Słowa kluczowe
nauczyciel , profesjonalizm , zarządzanie czasem , teacher , professionalism , time management
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 1(27)/2019, s. 23–28