Handel ludźmi w Japonii

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2023
Autorzy
Bać, Karolina
Mrózek, Aleksandra
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule zaprezentowano temat handlu ludźmi w Japonii. Skupiono się na nieodłącznych elementach, przyczynach, prawnych i społecznych oddziaływaniach oraz kulturowych odniesieniach. Poruszono udział mafii japońskiej – yakuzy jako głównego inicjatora handlu ludźmi, a także kroki, które należy podjąć, aby zatrzymać daleko idącą komercjalizację przemysłu seksualnego w Kraju Kwitnącej Wiśni.
This paper presents the topic of human trafficking in Japan. It focuses on the inherent elements, causes, legal and social impacts, and cultural references. The involvement of the Japanese mafia, the yakuza, as the main instigator of human trafficking is discussed, as well as steps that should be taken to stop the far-reaching commercialization of the sex industry in the cherry blossom country.
Opis
Słowa kluczowe
handel ludźmi , Japonia , yakuza , przemysł seksualny , human trafficking , Japan , sex industry
Cytowanie
red. Beata Stępień-Załucka, Joanna Uliasz, Wybrane zagadnienia handlu ludźmi i zagrożonymi gatunkami roślin i zwierząt, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, 2023, s. 107-117