Przedmiot przysposobienie obronne jako element budowania systemu bezpieczeństwa

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Lorek, Marlena
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W niniejszym artykule chciałabym zwrócić uwagę na tradycję przysposobienia obronnego jako przedmiotu w edukacji szkolnej oraz rolę, jaką może ono odegrać w budowaniu współczesnego systemu bezpieczeństwa w Polsce w przypadku, gdyby powrócił do siatki przedmiotów w szkołach średnich.
In this article, I would like to draw the attention to the tradition of defensive development as a subject in school education and the role that it can play in building a modern security system in Poland in the event that it returns to the subject network in upper secondary schools.
Opis
Słowa kluczowe
bezpieczeństwo , edukacja dla bezpieczeństwa , przysposobienie obronne , edukacja , system bezpieczeństwa
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 1(23)/2018, s. 182–186