Problemy samorządu terytorialnego w debatach sejmowych. Studium przypadku

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2019
Autorzy
Kotarba, Bogusław
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W pracy odtworzono procedowanie ważnych ustaw dotyczących samorządu terytorialnego i sprawdzono, jak przebiegały debaty sejmowe; na ile problematyka samorządowa wzbudzała zainteresowanie (również emocje) posłów oraz przedstawicieli rządu i innych uczestników procesów decyzyjnych, czy korzystano z usług ekspertów, w jakim zakresie ostateczne decyzje były oparte na przesłankach racjonalnych, a w jakim na politycznych? Ważnym celem było ustalenie, czy w wyniku debat istotnym zmianom ulegały przedkładane projekty ustaw, na ile Sejm podejmował „własne decyzje", a na ile legitymizował proponowane mu przez inne podmioty? Ramy teoretyczne badań wyznaczyła opisowa teoria decyzji i, w pewnym zakresie, teoria konfliktu. Wiodące metody badawcze to studium przypadku (wielokrotne) oraz systemowa analiza decyzyjna.
Opis
Słowa kluczowe
sejm, debata, decyzje, samorząd terytorialny
Cytowanie