The environmental aspects of Tadeusz Czeżowski’s concept of the sense of life: ‘I’ in the world as a part of it

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2022-12
Autorzy
Sztumski, Wiesław
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
This article presents the figure of Tadeusz Czeżowski, the creator of the concept of the meaning of human life, formed in the manner of thinking proper to holism and environmental philosophy, called philosophical environmentalism. He considers the meaning of human life in connection with the meaning of other components of nature and society. An individual’s life is fully meaningful when, in pursuing their own purpose, they contribute to the purposes inherent in ever-widening environments up to the infinitely great environment of the universe. This is possible when an individual is treated as an integral component of the universe, inseparable from it.
W artykule przedstawiono postać Tadeusza Czeżowskiego, twórcy koncepcji sensu życia człowieka zbudowanej na gruncie stylu myślenia właściwego holizmowi oraz filozofii środowiska zwanej enwironmentalizmem filozoficznym. Rozpatruje on sens życia człowieka w powiązaniu z sensem innych elementów przyrody i społeczeństwa. Życie jednostki jest w pełni sensowne, gdy realizując swój własny cel, przyczynia się do realizacji celów właściwych coraz szerszym środowiskom aż do nieskończenie wielkiego, jakim jest wszechświat. Jest to możliwe wtedy, gdy jednostkę traktuje się jako integralny składnik uniwersum, nierozerwalnie z nim związany.
Opis
Słowa kluczowe
meaning of life , ecophilosophy , environment , criterion of meaningfulness , ecological style of thinking , sens życia , ekofilozofia , środowisko , kryterium sensowności , ekologiczny styl myślenia
Cytowanie
Galicja. Studia i materiały nr 8/2022, s. 236–247