Umiejętność organizacji pracy własnej jako determinanta zapewnienia równowagi praca – życie społeczeństwa informacyjnego

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2013
Autorzy
Pluta, Anna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule poruszono problem dominacji pracy w życiu współczesnych pracowników, co prowadzi do zaburzenia równowagi praca – życie. Ważne staje się więc poszukiwanie sposobów jej przywrócenia. Jednym z nich jest posiadanie kompetencji zarządzania czasem. Zatem celem artykułu jest prezentacja wyników badań nad umiejętnością zarządzania czasem przez przedstawicieli społeczeństwa informacyjnego, która stanowi podstawę do refleksji nad problemem równowagi praca – życie.
The problem discussed in the paper concerns the dominance of professional work in the lives of the contemporary employees, which leads to the disturbances in the work-life balance. Therefore, identifying methods of redressing the work-life balance becomes more important. Author suggests that one of the method is having skills of own work organization. According to that author presents results of the research on the ability to manage time by representatives of the information society, which provides the basis for a reflection on the problem of the work-life balance.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 32 (2013), s. 285–296