Personalistyczny wymiar współczesnych form pomocy dzieciom i młodzieży na przykładzie świadczeń pomocy materialnej i dofinansowań o charakterze socjalnym

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Dubiel-Zielińska, Paulina
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Uniwersytet Rzeszowski
Abstrakt
Artykuł ukazuje podstawy prawne świadczeń pomocy materialnej i dofinansowań o charakterze socjalnym. Charakteryzuje je dokładnie, by zapoznać czytelnika z ich ideą. Podejmuje kwestie etyczne w oparciu o filozofię personalistyczną. Pokazuje, co z personalistycznego punktu widzenia wynika dla istoty funkcjonowania stypendiów oraz dofinansowań o charakterze socjalnym.
Opis
Słowa kluczowe
stypendia , zasiłki , dofinansowania , życie , rozwój
Cytowanie
Opieka jako kategoria wychowawcza. Metody i formy stymulacji dzieci i młodzieży w rodzinie i środowisku lokalnym. Red. nauk.: U. Gruca-Miąsik. Rzeszów 2016