Przemiany cywilizacyjne i kulturowe społeczeństwa informacyjnego

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2017
Autorzy
Kęsy, Marek
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Rozwój techniczny oraz szczególne znaczenie nadawane procesom informacyjnym wyznaczyły kierunek przemian cywilizacyjnych. Konieczność dostosowania się człowieka do nowych warunków życia i pracy wywołuje jego przemiany osobowościowe.
The technological progress and great importance attribute to information processes have been appointed the direction of industrial transformation. The necessity to recent conditions of life and work calls social and cultural transformation of the person.
Opis
Słowa kluczowe
cywilizacja , kultura , społeczeństwo , informacja , civillization , culture , society , information
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 2(20)/2017, s.248–255