Twórczość literacka Maryli Wolskiej w latach 1893-1930.

Abstrakt
W swojej pracy doktorskiej charakteryzuję całość dorobku literackiego Maryli Wolskiej oraz interpretuję najważniejsze wątki jej poezji, prozy i dramatu. Dorobek literacki Wolskiej nie jest obszerny. Za życia opublikowała pięć tomów wierszy: Symfonia jesienna (Lwów 1901), Thème varié (Lwów 1901), Święto słońca (Lwów 1903), Z ogni kupalnych (Skole – Storożka 1904) i Dzbanek malin (Medyka 1929), dramat Swanta. Baśń o prawdzie (Lwów 1906) oraz zbiór opowiadań Dziewczęta (Lwów 1910). Pośmiertnie ukazał się zbiór jej wspomnień Quodlibet, połączony w dwugłos ze wspomnieniami córki Beaty Obertyńskiej, wydany pod tytułem Wspomnienia (Warszawa 1974). Zakresy tematyczne mojej pracy obejmują kolejno rozdziały: pierwszy - dotyczący zagadnień literackiej legendy Wolskiej, drugi - kontekstów antropologicznych jej twórczości, zwłaszcza jej motywów słowiańskich, trzeci - obecności refleksji feministycznej i kreacji literackiego „ja” jej utworów oraz czwarty związany z problematyką postpamięci. Zastosowane w pracy narzędzia: historycznoliterackie, mitograficzne, antropologiczne, elementy psychonanalizy i krytyki feministycznej, pozwoliły mi odkrywać kolejne złoża znaczeń ukrytych w utworach niełatwych i obwarowanych ścisłymi, rygorystycznie przestrzeganymi przez poetkę konwencjami formalnymi właściwymi jej epoce. Skupiłam się na całościowym oglądzie dorobku „pani na Zaświeciu”, aby wzbogacić jej portret o nowe odczytania i skonfrontować jej twórczość z nowymi metodami badań literaturoznawczych, takimi jak wykorzystane w niniejszej pracy: psychoanaliza, krytyka feministyczna oraz antropologia kultury i literatury.
Maryla Wolska was born in Lvov, in 1872. She work in epoch called Młoda Polska. This term is similar modernism in Europe, especially in France. Młoda Polska covers the period 1880-1918. Since her début in 1890s Wolska published in many different magazines: „Słowo Polskie”, „Świat”, „Tygodnik Ilustrowany”, „Bluszcz”, „Głos Narodowy”, „Kresy”, „Kurier Warszawski”, „Wiadomości Artystyczne”, „Życie”, „Tęcza”, „Kurier Warszawski”, „Iskra”. She published five poetry’s collections: Symfonia jesienna (Lwów 1901), Thème varié (Lwów 1901), Święto słońca (Lwów 1903), Z ogni kupalnych (Skole – Storożka 1904) i Dzbanek malin (Medyka 1929), drama Swanta. Baśń o prawdzie (Lwów 1906) and collection of stories Dziewczęta (Lwów 1910). In 1974, daughter Beata Obertyńska published memories, her and her mother called Quodlibet. My dissertation covers four subject about Maryla Wolska’s literary work. Firsth chapter is about her life, legend and entourage, speciality two centers: Zaświecie in Lvov and cottage house Storożka. In secound chepter I analyse anthropological significance symbols included in her poetry, specially in volumes: Święto słońca (Lwów 1903), Z ogni kupalnych (Skole – Storożka 1904) and drama Swanta. Baśń o prawdzie (Lwów 1906). The third chapter focused about literary creations of Maryla Wolska herself. Through the feminist criticism I analyse : Symfonia jesienna (Lwów 1901), Thème varié (Lwów 1901) and collection of stories Dziewczęta (Lwów 1910). In last, forth chapter of my disertation, I wrote about postmemory. Is the term introduced by Marianne Hirsch in article „The Generation of Postmemory”. The point is, Maryla Wolska’s literary work is not well now in polish literary’history. I try prove, that she’s literatury creations was interesting and important from modernism’s succession and contemporary’s audiences.
Opis
Słowa kluczowe
Maryla Wolska , poezja , Młoda Polska , Lwów , Polska , Lvov , poetry , modernism , postmemory , anthropology , Poland
Cytowanie