Dziedzictwo kulturowe w heraldyce samorządowej na przykładzie herbów gmin i powiatów Mazowsza Zachodniego

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2017
Autorzy
Trafalski, Grzegorz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Koło Naukowe Studentów Muzeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Po wprowadzeniu ustawy o samorządzie terytorialnym w 1990 r. rady gmin stanęły przed nowym wyzwaniem, jakim było przyjęcie uchwał w sprawie herbów gmin, miast i powiatów. Proces ten naturalnie poprzedziły dyskusje w środowisku heraldycznym. Ich wynikiem był katalog symboli, do których powinna odwołać się rada przy tworzeniu swojego signum. Jego autorzy podkreślali, że herby są cennym dziedzictwem kulturowym i jako takie powinny podlegać ochronie. Nie odnotowano, jednakże, że zestaw znaków poleconych samorządom do wykorzystania zamyka się w jednym haśle, jakim jest dziedzictwo. W artykule postanowiłem wskazać, jak poszczególne rady wykorzystały je w swoich herbach. Terenem obserwacji uczyniłem Zachodnie Mazowsze (rozumiane w granicach staropolskiego województwa rawskiego).
Opis
Słowa kluczowe
herb , heraldyka , samorząd , Zachodnie Mazowsze
Cytowanie
Młoda Muzeologia T. 2 (2017), s. 138–146