New Vistas in Language Studies: Young Scholars' Perspectives

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2022-05
Autorzy
Buk, Agnieszka
Maziarz, Piotr
Onik-Maziarz, Debora
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Monografia składa się z czterech rozdziałów. Pierwszy z nich zawiera dziesięć testów traktujących o szeroko rozumianym językoznawstwie, w tym między innymi na językoznawstwie kognitywnym, fonetyce czy też leksykografii. Rozdział drugi tworzy sześć tekstów. Jego tematem przewodnim jest literaturoznawstwo, niemniej jednak nie ogranicza się on tylko i wyłącznie do literatury pięknej, ale obejmuje także nowsze formy tekstów, jak np. komiksy. W trzecim rozdziale znajdziemy teksty, których tematyka koncentruje się na wszelakich formach przekładu. Obejmują one przekład ustny, przekład literacki, tłumaczenie tekstów religijnych, dubbing seriali oraz przekład audiowizualny. Monografię kończy najkrótszy ze wszystkich rozdziałów liczący trzy artykuły dotyczące dydaktyki języków obcych na różnych poziomach edukacji.
Opis
New Vistas in Language Studies: Young Scholars’ Perspectives ATENA 1 składa się z 25 artykułów nadesłanych głównie przez studentów i doktorantów z polskich i zagranicznych instytucji naukowych, którzy 26 kwietnia 2021 roku wzięli udział w pierwszej edycji międzynarodowej Konferencji Młodych Lingwistów ATENA zorganizowanej przez Studenckie Koło Naukowe POLIGLOCI oraz Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Rzeszowskiego. Monografia została podzielona na cztery rozdziały – tj. językoznawstwo, literaturoznawstwo, przekład oraz dydaktyka języków obcych – a artykuły, które można w nich znaleźć, zostały napisane w jednym z trzech języków: polskim, angielskim lub niemieckim. Monografia ta stanowi owoc dyskusji oraz wymiany poglądów i cennych doświadczeń pomiędzy młodymi naukowcami z Polski i zagranicy, którzy dopiero stawiają swoje pierwsze kroki w świecie nauki.
Słowa kluczowe
Językoznawstwo , Literaturoznawstwo , Przekład , Przekładoznawstwo , Translatologia , Tłumaczenia , Dydaktyka języków obcych , Kulturoznawstwo , Linguistics , Literature , Translation studies , Translation , Didactics , Culture
Cytowanie
Buk, Agnieszka; Maziarz, Piotr; Onik-Maziarz, Debora. (2022) New Vistas in Language Studies: Young Scholars' Perspectives. Poland, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.